اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۹۵۹۶۹ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۸۴۹۵۲ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۳۷۱۴۹۶۸ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
سعدی جنوبی ، بن بست بانک تجارت ، پاساژ الکتروپمپ ایران ، طبقه اول ، واحد 19

کف کش های سه فاز بهاران

تلفن

    • ۳۳۹۹۵۹۶۹ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

    • ۳۳۹۸۴۹۵۲ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

    • ۹۱۲۳۷۱۴۹۶۸ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

  • تهران،
    سعدی جنوبی ، بن بست بانک تجارت ، پاساژ الکتروپمپ ایران ، طبقه اول ، واحد 19

خروجی اخبار


لینک های مرتبط